Nyheder

Vi renser ikke kun spildevand…

…vi renser også luften som fremkommer ved behandling af spildevandet!

Middelfart Spildevand er i gang med at etablere overdækning på slamlagertanken og renovere overdækningen på slamkoncentreringstanken med tilhørende filtre på Middelfart Renseanlæg. Dette skal sikre at vi står stærkere for at kunne håndtere og forhindre lugt fra de pågældende kilder. Udover dette er betonkonstruktion gennemgået og nødvendige konstruktioner udbedret.

Læs mere her: Luftrensning på Middelfart Renseanlæg