Information

Lokal rensning af spildevand

Ejendomme, der ikke er tilknyttet et offentligt kloaksystem, kan få et krav om at rense spildevandet lokalt efter samme princip som offentlige rensningsanlæg.

Når din ejendom ikke skal kobles på det offentlige kloaksystem, findes der forskellige muligheder for lokale renseløsninger. Eksempelvis:

 • Nedsivningsanlæg
 • Minirenseanlæg
 • Biologisk sandfilter
 • Pileanlæg
 • Rodzoneanlæg

I tilfælde, hvor du har modtaget et påbud efter § 30, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse om forbedret spildevandsrensning, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet. Du kan herunder se hvad dette betyder.

Har du spørgsmål til din nuværende kontrakt, eller er du i tvivl, kan du kontakte Middelfart Spildevand.

Udgifter uden kontraktligt medlemskab ved Middelfart Spildevand:

Grundejers udgifter til anlæg:

 • Etablering af anlægget
 • Evt. ny bundfældningstank
 • Omlægning af kloakledninger
 • Fremføring af el og vand
 • Evt. forsikring

(Prisen på et nyt anlæg varierer meget i forhold til hvilken type anlæg man vælger samt forholdende på ejendommen)

Grundejers udgifter til drift:

 • Vedligeholdelse af ledninger, bundfældningstank, renseanlæg og evt. dræn
 • Årligt serviceeftersyn
 • El-forbrug
 • Vand-forbrug
 • Deltagelse i tømningsordning jf. takstblad
 • Betaling af statens spildevandsafgift (fastsættes i forhold til renseløsning)
 • Vedligeholdelse af evt. dræn og ledninger efter anlægget

Udgifter med kontraktligt medlemskab ved Middelfart Spildevand:

Grundejers udgifter til anlæg:

 • Et standardtilslutningsbidrag jf. takstblad (Uden tag- og overfladevand, må ikke tilkobles)
 • Evt. ny bundfældningstank
 • Omlægning af kloakledninger
 • Fremføring af el og vand
 • Forsikring

Grundejers udgifter til drift:

 • Vedligeholdelse af kloakledning frem til bundfældningstank
 • Vedligeholdelse af evt. dræn og ledninger efter anlægget
 • Vandafledningsbidrag af forbrugt vand jf. takstblad
 • El-forbrug
 • Vand-forbrug

Kloakforsyningens udgifter ved kontraktligt medlemskab:

 • Etablering af anlægget
 • Vedligeholdelse og drift af renseanlæg, herunder årligt serviceeftersyn
 • Tømning af bundfældningstank som en del af tømningsordningen
 • Betaling af statens spildevandsafgift

Kontrakten med Middelfart Spildevand kan opsiges med 1 års varsel.

Et anlæg tilhører ejeren af ejendommen. Spildevandsforsyningsselskabets tilbud omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det af kommunalbestyrelsen påbudte, og det er at opfylde rensekravene jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 4. Udgifter til anlægstiltag som har andre formål, påhviler ejeren af anlægget. Anlægstiltag skal dog godkendes for at sikre det ikke medfører forringelse af rensekvaliteten.

 

Har du et kontraktligt medlemskab med Middelfart Spildevand, vil du eje et anlæg fra en af følgende leverandør:

Hvis du har specifikke spørgsmål til dit anlæg, kan du med fordel kontakte leverandøren.

 

Ønsker du at høre yderligere, eller har du spørgsmål til ovenstående, står Middelfart Spildevand til rådighed.