Information

Hvorfor ændrer I prisstrukturen?

Dit bidrag til spildevandsafledningen består fra og med 2022 af et

  • Variabelt bidrag, som afregnes efter det vand der forbruges i din husstand eller virksomhed.
  • Fast bidrag, som er et årligt fast beløb

i 2021 og tidligere, bestod dit bidrag udelukkende af et variabelt bidrag.

Baggrunden for at indføre fast bidrag skyldes, at selskabet har faste omkostninger til driften som er uafhængige af de mængder vi modtager.

Et eksempel kunne være at du ikke bruger noget vand i et år. Her betaler du ikke et variabelt bidrag da du ikke har nogen afledning, men selskabet har stadig omkostninger til det anlæg du er tilknyttet i form af husleje, forsikringer, vedligehold m.m.

Ændringen betyder, at alle er med til at betale en vis del af de faste omkostninger, uanset hvilket forbrug man har haft. Det er dog stadig det variable bidrag der vil dække størstedelen af selskabets omkostninger.

Tjener Middelfart Spildevand på ændring i prisstrukturen?

Nej. Det er en omfordeling i prisstrukturen. Faktisk falder Middelfart Spildevands indtægter fra vandafledningsbidraget fra 73,9 mio. kr. i 2021 til 71,2 mio. kr. i 2022.

Hvad er de faste omkostninger?

De faste omkostninger er de omkostninger, der stort set er uafhængige af kundens forbrug.

Eksempler på faste omkostninger:

  • Husleje, ejendomsskatter, licenser på anvendelse af software, abonnementer og forsikringer, opvarmning m.v.
  • Nødvendig vedligeholdelse af materielle aktiver, herunder bygninger, lokaler, biler, inventar, maskiner, ledninger m.v.
  • Revision m.v. af årsregnskaber, renteomkostninger og gebyrer på lån

Vil selskabets faste omkostninger falde hvis der spares på vandet??

Der er faste omkostninger som skal afholdes, uanset den mængde der løber igennem systemet.

Hvis alle forbrugere det kommende år sparer 25 % på deres vandforbrug, vil prisen på at rense spildevandet faktisk stige betragteligt per kubikmeter, da der fortsat vil være de samme faste omkostninger, men færre kubikmeter forbrug at fordele dem på.

Skal man ikke belønnes for at have et lavt forbrug?

Har du et lavt forbrug, betaler du stadig væsentlig mindre end de borgere, der har et højt forbrug. De faste omkostninger er generelt set en mindre del af de samlede omkostninger.

 

Hvad kommer jeg til at betale?

Det afhænger fortsat af dit forbrug, men den det årlige faste bidrag ligger på 450 kroner om året, fordelt på de to halvårlige opkrævninger. I nedenstående tabel kan du se eksempler på den årlige ændring i prisen afhængigt af forbruget i kubikmeter:

 

Årligt forbrug i m3Udgift i 2021Udgift i 2022Årlig ændring
402.307 kr.2.542 kr.235 kr.
804.614 kr.4635 kr.20 kr.
1206.922 kr.6.727 kr.-194 kr.
1609.229 kr.8.820 kr.-409 kr.
20011.536 kr.10.912 kr.-624 kr.

Har I lov til at indføre et fast bidrag?

Ja. Det fremgår af bekendtgørelse af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., §2a stk. 7.

Betalingsloven (retsinformation.dk)