Information

Forbrugervalg 2021

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne.
Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen.
Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, samt op til 4 suppleanter.

Den 29. november – 10, december afholder vi valg for forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Middelfart Spildevand.

Læs mere i valgregulativet

Vigtige datoer

  • 30. august: Offentliggørelse af valget
  • 4. oktober: Deadline for anmeldelse af kandidater
  • 11. oktober: Offentliggørelse af kandidater
  • 29. november – 10. december: Valgperiode
  • 15. december: Offentliggørelse af valget

Kandidaterne

Du kan se kandidaterne her

Kandidaterne

Hvem kan stille op til valget?

For at blive godkendt som kandidat skal du være myndig, og samtidig med kandidatanmeldelsen indlevere en stiller liste med mindst 25 stiller, som alle skal være stemmeberettigede forbrugere i Middelfart Spildevand A/S. Du behøver hverken være kunde i Middelfart Spildevand eller have bopæl i Middelfart Kommune for at stille op som kandidat.

Meddelelse om kandidatur skal ske via vores elektroniske valgsystem

https://stemonline.dk/middelfartspildevand 

Bestyrelsesarbejdet

Du forestår i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer den “overordnede og strategiske ledelse” af selskabet og deltager i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår og med samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.