Trappemodellen

Hvad er Trappemodellen?

 

Trappemodellen er en mulighed for at få rabat i forhold til den variable del af vandafledningsbidraget. Reglerne gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedslignende vilkår, og som har et vandforbrug på mere end 500 m3 om året. Ordningen administreres af Energistyrelsen, og du kan læse mere om reglerne på www.trappetilmelding.dk

Trappemodellen giver følgende rabat :

Trin 1 (0-500 m3/år) : Her betales samme pris som alle andre forbrugere
Trin 2 (501-20.000 m3/år) : Her er en rabat på 20% i forhold til den variable takst
Trin 3 (mere end 20.001 m3/år) : Her er en rabat på 60% i forhold til den variable takst

Fristen for at tilmelde sin ejendom er d. 15. september, hvorefter trappemodellen vil have virkning fra 1. januar i det næstkommende år. Tilmelding sker til Energistyrelsen.