Information

Nedsivning af regnvand

Læs mere om håndtering af regnvand på egen grund her.

Tilbagebetaling af regnvandsbidrag
I Middelfart kommunes spildevandplan er der udpeget nogle områder, som åbner mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand. Ejendomme som er beliggende indenfor de udpegede områder og som er tilsluttet en fælleskloak, kan ansøge om at få tilbagebetalt regnvandsbidraget ved at nedsive regnvand på egen grund.

Middelfart Spildevand kan tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget – svarende til kr. 31.358,20 inkl. moms (2024-takst), som er tilslutningsbidraget for regnvandet.