Råd & Vejledning

Vand i kælderen

Der kan være flere årsager til, at din kælder er blevet oversvømmet. Nogle gange tilstopper eller overbelastes kloaksystemet, og det vil ofte være, fordi det har regnet meget i den givne periode. 

Hvis din kælder står under vand, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan fortælle dig om, hvilke muligheder du har for at få renset din kælder og eventuelt få udbetalt erstatning for de ødelagte genstande og materialer. 

Gode tips til hvordan du gør kælderen ren efter skybrud

Middelfart Spildevand har kun pligt til at fjerne spildevand i stueetagen, og derfor er det dit eget ansvar at fjerne spildevandet fra kælderen. 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har haft spildevand i din kælder 

Anmeld det her eller ring til os på tlf. 63 44 44 44.

Middelfart Spildevand forsøger hele tiden at gøre kloaknettet bedre ved forbedringer, omlægninger og renovering af byens kloaksystem. Så når du oplyser os om oversvømmelsen i din kælder, kan vi medtage forholdene på din matrikel, når vi planlægger de fremtidige forbedringer af kloaknettet. 

Du kan også selv forebygge oversvømmelse af din kælder. 

Gode råd