Råd & Vejledning

Vand i kælderen

Der kan være flere årsager til, at din kælder er blevet oversvømmet. Nogle gange kan kloaksystemet blive tilstoppet eller overbelastet, hvilket ofte skyldes kraftig regn i den givne periode.

Hvis din kælder står under vand, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan fortælle dig om, hvilke muligheder du har for at få renset din kælder og eventuelt få udbetalt erstatning for de ødelagte genstande og materialer.

Middelfart Spildevand har kun pligt til at fjerne spildevand i stueetagen, og derfor er det dit eget ansvar at fjerne spildevandet fra kælderen.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har haft spildevand i din kælder.

Anmeld det her eller ring til os på tlf. 6444 4444.

Middelfart Spildevand forsøger hele tiden at gøre kloaknettet bedre ved forbedringer, omlægninger og renovering af byens kloaksystem. Når du oplyser os om oversvømmelsen i din kælder, kan vi medtage forholdene på din matrikel, når vi planlægger de fremtidige forbedringer af kloaknettet.