Råd & Vejledning

Kloakering i det åbne land

Ejendomme på landet, der ikke er tilknyttet et offentligt kloaksystem, kan få et krav om at rense spildevandet lige så gennemgribende som på de offentlige rensningsanlæg. 

Over en årrække skal landejendomme som ikke skal kobles på det offentlige kloaksystem installere et lokalt renseanlæg. Dette kan gøres ved at kontakte et privat firma, der installerer spildevandsanlæg.

Når din ejendom ikke skal kobles på det offentlige kloaksystem, findes der forskellige muligheder for lokal rensning. Eksempelvis: 

  • Nedsivningsanlæg 
  • Minirenseanlæg
  • Biologisk sandfilter 
  • Pileanlæg 
  • Rodzoneanlæg 

Du kan få yderligere information og vejledning om løsningsmodeller og alternativer på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk

Er din ejendom ikke tilknyttet det offentlige kloaksystem, eller har du et rensningsanlæg, der ikke lever op til Miljøstyrelsens krav, så kan du i Middelfart Kommunes spildevandsplan se, om du inden for den nærmeste fremtid vil blive kontaktet af kommunen.   

Hjælp til kloakering i det åbne land

Vil du vide mere om kloakering i det åbne land?
Ved at besøge vores afsnit med ”Hjælp og gode råd” kan du få styr på, hvad du som borger selv skal klare, og hvad Middelfart Spildevand gør for dig. 

kloakviden kan du tage en sjov og lærerig quiz, der giver dig et godt indblik i forholdene omkring netop bedre rensning i det åbne land, inden du tager kontakt til vores medarbejder.