Råd & Vejledning

AKUTTE PROBLEMER

Akutte kloakproblemer uden for åbningstid:

Ledningsnet – pumpestationer – bassiner tlf. 40 16 88 70

Hvis problemet er på din egen grund, skal du selv kontakte en autoriseret kloakmester eller slamsugerservice.

Hvis der er problemer med vejafvanding (vejrist) kontakt Middelfart Kommune