Råd & Vejledning

Sådan kan du forebygge oversvømmelse i din kælder

Vand i kælderen fra kloakken kan forekomme selv ved korrekt beregnede kloaksystemer.

På din ejendom er det dit eget ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelse.

Her finder du gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du har problemer med vand i kælderen:

Installér pumpe eller højvandslukke

 • Vi foreslår, at du installerer enten en pumpe eller en højvandslukke, hvis du vil mindste risikoen for vand i kælderen efter kraftige regnskyl. Pumpe og højvandslukke er gode og velafprøvede metoder, som kan spare dig for meget besvær og bidrage til stabile forsikringsforhold.
 • Begge metoder har fordele og ulemper. Kontakt derfor en kloakmester, hvis du vil have rådgivning om, hvilken metode der passer dig og dit hus.

Sørg for god vedligeholdelse
Får du vand i kælderen, skal du også overveje følgende:

 • Er dine kloakrør defekte eller for små?
  • Kontakt en autoriseret kloakmester med henblik på at få dine kloakrør undersøgt grundigt.
 • Er kloakledningen stoppet?
  • Hvis vandet forsvinder langsomt, eller der kommer klukkende lyd, når du skyller ud i toilettet, kan det være tegn på forstoppelse i kloakledningen.
  • Kig i rensebrønden – er den fuld af vand, er den sandsynligvis blokeret i Middelfart Spildevands del af stikledningen. Kontakt straks vores kloakteam som vil sørge for rensning af ledningen.
  • Er rensebrønden tom, er forstoppelsen sket i din egen del af stikledningen. Du skal kontakte en autoriseret kloakmester eller et spulefirma for at få fjernet forstoppelsen. Dette er for egen regning.
 • Kan vandet komme fra andre steder end kloakken?
  • Er din kældervæg fugtig, kan det skyldes, at den er utæt, eller at grundvandsstanden er høj. Kontakt en murermester med henblik på behandling af din væg.
  • Vandet kan også komme fra en utæt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør. Kontakt en autoriseret kloakmester eller vvs-installatør.
  • Måske skråner terrænet omkring dit hus forkert, sådan at vandet løber ind i huset i stedet for at løbe væk?
 • Er der en stoppet rendestensrist?
  • En stoppet rendestensrist kan være skyld i, at overfaldevandet ikke kan løbe væk. Hvis der står blankt vand over risten eller på vejen, er risten sandsynligvis stoppet. Prøv at feje blade væk fra risten. Hvis dette ikke hjælper, kan du kontakte Middelfart Kommune, så de kan afhjælpe problemet.

Andre gode råd

 • Kontrollér med jævne mellemrum, at din pumpe eller højvandslukke virker.
 • Overvej om du i det hele taget har brug for et afløb i kælderen.
 • Bleer, bind, vatpinde, kattegrus og lignende må ikke skylles ud i toilettet eller afløbet.
 • Lad være med at hælde fedt og maling i dit afløb.
 • Rens dine tagrender, så blade, mos og små kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
 • Rens sandfang for blade, sand, småsten mv. med jævne mellemrum.
 • Alle brønde bør være let tilgængelige, så de nemt kan renses.
 • Hold øje med jorden omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det tegn på, at noget er galt.
 • Når du udbedrer dit kloaksystem, skal du benytte autoriseret kloakmester – det er et lovkrav.

Hvis du har spørgsmål til det ovenstående, kan du kontakte Middelfart Spildevand på tlf. 6344 4444 eller send en mail til kontakt@middelfartspildevand.dk