Nyheder

Middelfart Spildevand vil fremover bruge privat inkasso

Fremover er det ikke Gældsstyrelsen, men et privat inkassofirma, der skal inddrive for Middelfart Spildevand A/S.

Folketinget vedtog i december måned 2019 en lov, der fra 1. januar 2020 gør det muligt for kommunale forsyningsselskaber, selv at stå for inddrivelsen af gæld hos kunderne.

Middelfart Spildevand samarbejder fremover med en privat inkassovirksomhed om hjælp til at inddrive gælden hos kunderne og pålægge de ekstraomkostninger forbundet hermed på skyldneren.

Middelfart Spildevand har hidtil skullet sende de ubetalte regninger videre til Gældsstyrelsen, som hjælper med at få skyldnerne til at betale deres gæld til det offentlige. Gældsstyrelsens inddrivelse har dog været udfordret af jura og IT-systemer og kun en ganske lille del af gælden er blevet indfriet. Dette har medført vedtagelsen af den nye lov, der giver vandselskaberne mulighed for at anvende privat inkasso.

Dette betyder at kunder der skylder Middelfart Spildevand penge, vil kunne blive kontaktet af vores samarbejdspartner, Danske Inkasso, med henblik på inddrivelse.

Det skal bemærkes at dette gælder for fordringer der er forfaldne efter lovens vedtagelse. Tidligere fordringer der allerede ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal blive liggende der.