Nyheder

Spildevand gemmer på en værdifuld viden

Der er meget værdi i vores spildevand. Det er en ressource, når der er tale om, f.eks. biogas, som bruges til produktion el og varme, landmændene får gødning til landbrugsjorden, og der løber rent vand fra renseanlæg til naturen. Nu skal spildevand også bruges som et middel i kampen mod coronavirus.

Folketinget vedtog 24. juni en ændring af epidemiloven, så myndigheder som Statens Serum Institut og kommuner fra 1. juli kan overvåge spildevandet for smitsomme sygdomme.

Middelfart og Nørre Aaby indgår i overvågningsprogrammet

En række forsøg har vist, at coronavirus kan påvises i spildevand fra smittede personer. Ved at undersøge spildevand for mængden af covid- 19 kan man derfor få et indtryk af smittetallet i et område.

I projektet fokuseres der på:

  • Praktiske erfaringer med covid -19 overvågning ved hjælp af spildevandsprøver.
  • Udvikling af metoder til at overvåge særlige coronavirus varianter.
  • Undersøgelse af, hvor god sammenhæng der er mellem mængden af virus i spildevandet, antallet af positive PCR-prøver og antigen-test fra beboerne i områderne.

Resultaterne for den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet, publiceres hver mandag kl. 14, og kan ses på nedenstående link:

National spildevandsovervågning (ssi.dk)