Nyheder

Kloak tv og spuling Ejby

Kloak TV og spuling Ejby.

Middelfart Spildevand skal i gang med at spule og TV-inspicere de offentlige kloakledninger i Ejby fra uge 17 og frem. Dette for at se hvordan tilstanden ser ud på vores kloakledninger. Norva24 udfører opgaven for os.

Slamsuger og TV-bil skal i aktion samtidig, så det kan ikke undgås at arbejdet vil fylde på vejene.
Vi bestræber os på at tage mest muligt hensyn til beboere og trafik. Man vil altid kunne passere forbi arbejdet.

Når slamsugeren kommer forbi på de enkelte veje for at højtryksspule, kan det medføre enkelte mindre gener. Blandt andet opstigende vand i kloaksystemet og lugt gener. Alle berørte adresser vil blive informeret i dagene op til at spulingen bliver udført, med en spuleseddel i postkassen med tidsplan, samt gode råd til hvad man selv kan gøre for at undgå gener i forbindelse med arbejdet.

Hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål er I velkommen til at ringe til Jette Bælum 63444467