Nyheder

Læserbrev i Effektivt Landbrug

I et læserbrev d. 9. marts skriver Knud Jeppesen at Middelfart Spildevand har udledt tre gange som meget som oplyst

Du kan læse mere på dette link: Læserbrev i Effektivt Landbrug

Knud Jeppesen tager udgangspunkt i det der hedder PULS-databasen. Dette er en database hvor alle de beregnede mængder overløb indberettes.

Hvad er overløb

”Overløb betyder at der udledes regn og spildevand i vandløb og kystvande. Overløb forekommer når regnmængderne bliver så store, at kloaksystemerne ikke længere kan håndtere det. Hvis der ikke var overløb på kloakkerne, ville det medføre oversvømmelser i fx privat beboelse eller på veje og gader.”

Når der skrives at der er udledt mere end der er oplyst, refereres der til et bypass på Middelfart renseanlæg hvor mængderne ikke indgår i PULS-databasen.

Her kan renseanlægget ved større regnhændelser blive så meget overbelastet, at overskydende mængder blive ledt uden om trin 4 og 5 og videre til Lillebælt.

1. Rist
2. Sand og fedtfang
3. Forklaring
4. Biologitank
5. Efterklaring
6. Afvanding
7. Rådnetank
8. Gas-/Elproduktion

Med hensyn til de registrerede mængder i PULS-databasen, har fokus været på urenset overløb fra kloaknettet. Det bypass der er etableret på Middelfart renseanlæg har en mekanisk rensning, og har derfor ikke været medregnet i denne kategori. Knud Jeppesen har dog i beregningerne ligestillet dette forhold, med alle overløb fra kloaknettet.

Det er dog korrekt at der er bypass på renseanlægget som ikke indgår i puls-databasen, men det er et forhold der skal klassificeres anderledes, da der er en væsentlig mekanisk rensning på det der udledes. Derfor vil vi også arbejde på, at det kommer med i vurderingerne i den kommende vandplan 2022.

Der ligges ikke skjul på, at når vi får de store mængder regn, så kan vi ikke håndtere det hele – det er et globalt problem. Men vi arbejder løbende med at nedbringe vores miljøpåvirkning.

Miljøstyrelsen, som udfører løbende tilstandsmåling (faunaindeks) i vandløb og kystvande, har bl.a. været grundlaget for en række projekter vi har udført for at nedbringe overløb. Klimabyen er et eksempel på hvordan vi sikrer os mod klimaforandringerne, men samtidig også skiller regnvandet væk så det ikke overbelaster kloakkerne. Et omfattende projekt med registrering af overløbsmængder på kloaknettet, blev opstartet sidste år som et led i at højne prioriteringerne. I 2022 vil nye planer mod klimaforandringer og reduktion af miljøbelastning også være på plads.