Nyheder

Der skal skrues, for at det kan bruges!

På gadehjørnet ved Gammel Slotsvej i Strib stikker der en af de mange betonklodser, der er i kommunen, op af jorden. I fagligt sprog kalder vi det et overløbsbygværk, og ved denne er driftskoordinatoren René i gang med at skrue i noget udstyr.

Dette bygværk har et meget vigtigt formål. Det er med til at sikre, at der ikke kommer oversvømmelser i området, når det regner kraftigt. Den kraftige regn er med til at fylde kloakken og kloakledningerne så meget, at de ikke kan følge med. Når det sker, bliver vi nødt til at lukke noget af regn- og spildevandet ud i åer og hav for at undgå, at det ender i hr. og fru. Jensens have. Det er det, vi kalder overløb.

Heldigvis holder myndighederne øje med, hvor meget regn- og spildevand der udledes i åerne og havet. De sørger løbende for, at vandet er klart, og at dyrene og planterne, der lever i vandet, har det godt.

Selvom myndighederne holder øje med åer og hav, har vi valgt også at lave målinger på de steder, hvor der løber regn- og spildevand ud. René har derfor en meget vigtig opgave med at justere og tilpasse de nye målere, som i den kommende tid vil give os bedre data, som kan hjælpe os i vores fremtidige arbejde.

“Vi vil selvfølgelig helst undgå overløb, men en stor del af vores kloak er lagt i en tid hvor der ikke blev taget hensyn til alt det vand, der falder ned fra himlen, og man kan ikke bare udskifte hele kloaksystemet, det ville være dyrt”

Fortæller René og fortsætter

“Målerne som vi opsætter og passer, skal hjælpe os med at sætte fokus de rigtige steder og at vi dermed bruger pengene mest fornuftigt”