Medarbejdere

Bestyrelsen

Middelfart bestyrelse er sammensat af 4 byrådsmedlemmer, 2 forbrugervalgte og 1 medarbejdervalgt. Valg til forbruger- og medarbejderrepræsenter sker i samme periode som der er valg til byrådet.

Allan Buch
Formand – Valgt af generalforsamlingen

Anders Møllegaard
Næstformand – Valgt af generalforsamlingen

Steen Dahlstrøm
Bestyrelsesmedlem – Valgt af generalforsamlingen

Jonas René Jensen
Bestyrelsesmedlem – Valgt af generalforsamlingen

Ole Høyer
Bestyrelsesmedlem – Valgt af forbrugerne

Torben Torsbjerg Møller
Bestyrelsesmedlem – Valgt af forbrugerne

Arne Hansen
Bestyrelsesmedlem – Valgt af medarbejderne

Ledelse

Michael Pilc
Direktør
+45 63444440
mp@middelfartspildevand.dk

Jacob Støving
Økonomichef
+45 63444445
js@middelfartspildevand.dk

Jan Due Johansen
Projektchef
+45 63444464
jdj@middelfartspildevand.dk

René Dixen Jensen
Driftsleder
+45 23695674
rdj@middelfartspildevand.dk

Økonomi- og administrationsafdeling

Annika Viborg Andersen 
Økonomiassistent
+45 63444441
ava@middelfartspildevand.dk

Rie Bruhn
Teknisk designer
+45 63444444
rb@middelfartspildevand.dk

Bent Lindskov
IT- og Digitaliseringsansvarlig
+45 63444446
bl@middelfartspildevand.dk

Mia Hougaard Sørensen
Studentermedhjælper
mhs@middelfartspildevand.dk

Anette Jensen
Kundeansvarlig
+45 63444448
anj@middelfartspildevand.dk

Birgit Kyhl
Kundeansvarlig
+45 64444449
bky@middelfartspildevand.dk

Projektafdeling

Lotte B Mogensen
Projektleder
+45 63444447
lm@middelfartspildevand.dk

Sune Hald
Projektleder
+45 63444460
sha@middelfartspildevand.dk

Jette Bælum
Kort- og GIS ansvarlig
+45 63444467
jeb@middelfartspildevand.dk

Christian Hagen Andersen
Projektleder
+45 22792023
cha@middelfartspildevand.dk

Ibrahim Al-Jaouni
Ingeniørpraktikant
iaj@middelfartspildevand.dk

Driftsafdeling

Julia Rasmussen
Miljøspecialist
+45 63444461
jra@middelfartspildevand.dk

Bonnie Fay Wermuth
Procesoperatør
+45 51412796
bfw@middelfartspildevand.dk

Jan Lind
Driftsmedarbejder
+45 51513977
jl@middelfartspildevand.dk

Dan Kristensen
Driftsmedarbejder
+45 29434082
dk@middelfartspildevand.dk

Arne Hansen
Driftsmedarbejder
+45 29434016
aha@middlefartspildevand.dk

Michael Nymark
Driftsmedarbejder
+45 29365443
mny@middelfartspildevand.dk

Henning Andersen
Driftsmedarbejder
+45 40353858
han@middelfartspildevand.dk

Michael Koborg
Driftsmedarbejder
+45 29669975
mk@middelfartspildevand.dk

Brian Egelund
Driftsmedarbejder
+45 20487687
beg@middelfartspildevand.dk

Alexander Madsen
Driftsmedarbejder
+45 24969231
ama@middelfartspildevand.dk

Kasper Berthelsen
Lærling
+45 51307723
kbe@middelfartspildevand.dk