Råd & Vejledning

Har du ansvar for kloakken?

Hvis din kloak ikke fungerer, som den skal, kan du altid ringe til os på
telefon 40 16 88 70. 

Måske står der vand i din skelbrønd – og hvis det er tilfældet, er det ofte den offentlige del af kloakledningen, der er tilstoppet. Når det er det, er rensningen gratis for dig. 

Er der ikke vand i brønden, er den stoppet på den private del af kloakledningen, og så er rensningen for din egen regning.