Nyheder

Spuling og Kloak TV i Strib

Middelfart Spildevand skal i gang med at spule og TV-inspicere de offentlige kloakledninger i det meste af Strib i 2024.

Dette er for at se hvordan tilstanden ser ud på vores kloakledninger.

Norva24 udfører opgaven for os. (Kontakt hos Norva24 er Sebastian Hansen 81 40 99 93)

Slamsuger og TV-bil skal i aktion samtidig, så det kan ikke undgås, at arbejdet vil fylde på vejene. Vi bestræber os på at tage mest muligt hensyn til beboere og trafik. Man vil altid kunne passere forbi arbejdet.

Når slamsugeren kommer forbi på de enkelte veje for at højtryksspule, kan det medføre enkelte mindre gener. Blandt andet opstigende vand i kloaksystemet og lugtgener. Alle berørte adresser vil blive informeret i dagene op til, at spulingen bliver udført, med en spuleseddel i postkassen med tidsplan, samt gode råd til hvad man selv kan gøre for at undgå gener i forbindelse med arbejdet.

Hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål er I velkommen til at ringe til Jette Bælum ved Middelfart Spildevand på tlf. 63 44 44 67

 

Kort over område i Strib.

Området markeret med lyseblåt er de berørte områder.