Hvordan ser et overløb ud?

Når et overløb forekommer, sker det via et overløbsbygværk. Disse bygværker er opbygget på mange forskellige måder i vores system, men princippet for hvordan et overløb foregår, er stortset det samme. Herunder kan du se et af vores overløbsbygværker.

Øverst på billedet ses indløbsrøret. Ved normale forhold ledes spildevandet til venstre mod udløbsrøret. Ved overbelastning vil regn og spildevand ledes under skumbrættet, op igennem risten, og ud til recipienten.