Hvordan registreres overløbsmængder?

Udledninger skal registreres, og dette gøres af kommunen i miljøstyrelsens registreringssystem kaldet PULS. Middelfart Spildevand supplerer med oplysninger og indberetter ligeledes oplysninger i PULS om, udledte mængder fra renseanlæggene.

Mængderne der er opgivet i PULS, er beregnet udfra forskellige regnscenarier på baggrund af vores kloaksystem, det er det man kalder en modelberegning. Da mængderne er baseret på teoretiske beregninger, vil der være tale om afvigelser på 150-200%. Disse afvigelser er også en af årsagerne til at vi i 2021 besluttede at opsætte målere på vores overløbsbygværker

I PULS har der desværre gennem tiden været nogle udsving på mængder og antal overløbssteder.

En af årsagerne er, at de komplekse beregningssystemer og datagrundlag der anvendes til at indberette mængder i PULS, løbende er blevet forbedret, og det påvirker det data der er blevet indberettet. Derudover har der været forskellige synspunkter og tvivl om hvad der skal med i PULS som overløb. Neden for er der nogle eksempler på de forskellige typer af udledninger.

Udledninger hvor der:

  • ingen form for tilbageholdelse af stoffer er, direkte udledning
  • er en grovrist som tilbageholder klude og andre faste materialer
  • via et bassin sker en bundfældning af sedimentærbare stoffer
  • via beplantet filteranlæg fjernes flere uønskede stoffer
  • er en mekanisk rensning hvor der sker tilbageholdelse og bundfældning

For undgå tvivl omkring disse forhold, har vi listet alle vores udledninger fra vores ledningsdatabase, og oplyst dette til kommunen.