Måler vi overløb?

Der er ikke nogen krav om at opsætte målere på overløb, men for at sikre mere nøjagtighed og mere sikkerhed omkring driften, startede vi i 2021 med at etablere målere på prioriterede overløbsbygværker. I 2023 har vi etableret 46 målere. Det er en tidskrævende og bekostelig opgave da hver måling skal tilpasses og kalibres til det specifikke bygværk (Hvordan ser et overløbsbygværk ud). De opsatte målere bliver løbende kalibreret.

Måleren består af en radar, som måler højden af vandstanden i bygværket. I bygværket skal der være etableret en lige kant som vandet kan løbe hen over. Måleren sender data til et system, og dette system fortager en beregning ud fra kendte dimensioner på bygværket, samt højdeforskellen mellem overløbskanten og vandniveauet. Beregningerne er foretaget ud fra ISOstandard 1438.