Hvor meget spildevand ender som overløb?

Af nedenstående tabel fremgår selskabets udledninger fordelt på

  • Renset mængder (Fra renseanlæg – spildevandet har været igennem en biologisk og mekanisk behandling)
  • Bypass mængder (Fra renseanlæg – spildevandet har været igennem en mekanisk behandling)
  • Afledning (Fra regnvandssystem – regn fra tage og veje)
  • Overløb (Fra kloaksystem –  regn- og spildevandevand)
UdledningspunkterMængder m3% af totalKvælstof kgFosfor kg
Renset 5.785.1857622.9133.794
Bypass*164.58021.646329
Afledning*1.457.284202.915437
Overløb*174.16021.742384
Samlet7.581.20910029.2154.909
*Beregnede mængder ud fra ledningsdatabase 2022 (Modelberegninger via Mike-Urban)

 

Alle udledningspunkter fremgår i vores i ledningsdatabase, den er fuld tilgængelig for alle; Ledningskort.