Hvad påvirker vandmiljøet?

Når man skal forholde sig til påvirkninger af vandmiljøet, er det primært kvælstof og fosfor der fokuseres på. Det skyldes, at for meget kvælstof og fosfor ændrer balancen mellem planter og dyr i søer og kystområder hvilket medfører, uklart vand, færre store planter og iltsvind.

Vandmiljøet påvirkes fra forskellige områder. Herunder kan du se fra hvilke områder kvælstof (venstre) og fosfor (højre) kommer fra, og hvordan påvirkningen fordeler sig.