Hvad er spildevand?

Hver gang du tager et bad, tænder opvaskemaskinen eller skyller ud i toilettet, forvandler du vand til spildevand. Fra afløbet transporteres spildevandet ud til renseanlæggene, hvor det renses for bl.a. urenheder, fosfor og kvælstof. I nedenstående diagram er angivet, hvordan vandets gøremål er fordelt.