Hvad er planerne?

Middelfart Spildevand har gennemført flere tiltag iht. de nationale vandområdeplaner, og vi bliver i 2022 færdige med de sidste. Dette betyder således, at vi overholder de krav der er stillet mht. håndtering af overløb. Men vi er selvfølgelig ikke færdige – reducering af overløb, er et arbejde der forsætter.

Overløb forekommer når der regner, og derfor har klimatilpasning og overløb stor sammenhæng da klimatilpasning sker ved, at man adskiller regnvand fra spildevandet. Det kan gøres ved at lægge ekstra ledning ned til regnvand, og ved at bruge vejene som en afledningsvej for regnvandet.

Et eksempel på, at vejene kan anvendes som afledning kan ses i klimabyen (Klimabyen).

At vi investerer korrekt, er yderst vigtigt for os. Det gælder om at se hvor skal vi starte, og hvor vi får mest ud af de penge der er til rådighed. Helheden skal derfor tages i perspektiv for at sikre, at der ikke sker fejlinvesteringer. Der er i 2022 udarbejdet en klimatilpasningsplan, og denne er ved at blive konkretiseret med nødvendige tiltag. Den vil blive et vigtigt grundlag for vores investeringer og vores indsats mod overløb – det gælder således at tænke miljø og økonomi sammen for at få de største synergier.

Klimatilpasningsplanen kan ses her (Klimatilpasningsplan Middelfart)