Hvad er overløb?

For at forstå overløb er det vigtigt at skelne mellem 2 kloaksystemer

Separatsystem: Områder, hvor regnvand fra tage og veje løber i en ledning og spildevand fra husholdning løber i en anden ledning.

Fællesystemer: Områder, hvor både regnvand fra tage og veje, og spildevand fra husholdning og industri, løber i samme ledning.

Når der tales om overløb, er det fra et fællessystem.

Normalt bliver alt spildevand fra husholdninger og industri ledt til et renseanlæg, hvor det bliver renset for stoffer, som ikke ønskes i naturen.

Når det regner kraftigt, kan det forekomme, at der ikke er plads til de store mængder vand i ledningerne.. Det betyder, at regnvand fra veje og tage, sammenblandet med spildevand fra industri og husholdning, kan ende i havet eller et vandløb. Når et sådan overløb forekommer, siger man at det spildevand som udledes, er fortyndet ( Hvad betyder fortyndet spildevand).