Råd & Vejledning

Overløb fra kloakken

Overløb fra kloakken sker ved kraftige regnskyl, hvor der ikke er nok plads i kloaknettet. Det er en slags ”ventil”, der skal forhindre det fortyndede spildevand i at løbe op gennem riste og afløb i f.eks. private beboelser.

Ved Middelfart Spildevand arbejder vi hele tiden på at reducere overløb, for selvom spildevandet er fortyndet, så tilfører det kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Det er dog både nogle praktiske og økonomiske udfordringer.

Udfordringen med overløb skyldes pladsen i kloakkerne og stigende mængder regn – men også voksende byer, hvor asfalt og bygninger forhindrer regnen naturligt i at kunne sive ned i jorden.

Kommunale spildevandsplaner er vores grundlag for udbygning og ændringer af afløbssystemet. Skrues der op for ønskerne i spildevandsplanen, er det vores opgave at investere.

En øget kapacitet i kloaknettet vil kræve store investeringer. Regningen vil ende hos forbrugerne, da vores aktiviteter finansieres via prisen for at komme af med vandet.

Større rør er dog kun en del af løsningen. Vandsektoren arbejder i dag med en række forskellige metoder, til at holde regnvandet ude af kloakkerne.

Separatkloakering er én metode. Her skilles spildevand og regnvand, så regnvandet ikke belaster spildevandssystemet. Andre metoder er f.eks. at håndtere regnvandet lokalt i anlæg af regnvandsbassiner, regnbede og på områder der tåler at blive oversvømmede.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her giver Miljøstyrelsen svar på nogle af de hyppigst 2 stillede spørgsmål om overløb og spildevandet, og om hvordan udviklingen positivt har ændret sig på overløbene.