Vores historie

Stiftelsen af selskabet Middelfart Spildevand A/S blev vedtaget på et byrådsmøde den 5. januar 2009.

Den direkte årsag til selskabsdannelsen var regeringens serviceeftersyn af spildevandssektoren i 2005. Eftersynet udmundede i en rapport, der anslog, at spildevandsrensningen kunne effektiviseres og gøres billigere, hvis spildevandsforsyningen blev udlagt i selskabsform – og dermed løsrevet fra den kommunale forvaltning.

Efter en bred politisk aftale blev revisionen om vandsektoren stillet som lovforslag, og den 28. maj 2009 var loven vedtaget i Folketinget. For os i Middelfart Kommune skete ændringen altså officielt i januar 2009.

Novagraf A/S