Udviklingsprojekter

Miljøloven påbyder kommunerne at rense spildevandet efter en nationalt fastsat minimums-standard. Og som virksomhed i en grøn vækstkommune ønsker vi at gå længere end de fastsatte lovkrav. Vi vil medvirke til at gøre Middelfart endnu grønnere.


Vi har en vision for spildevandsområdet. Konkret betyder det, at vi:

  • arbejder for, at spildevandet ikke forringer kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og kystvande
  • renoverer spildevandssystemet, så udsivning og overløb minimeres

... og vi er allerede rigtig godt i gang med at gøre visionen til virkelighed.


Nytænkning er nøgleordet for Middelfart Spildevand, og det betyder, at vi vil indgå i en række udviklingsprojekter i samarbejde med kommuner, andre forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, rådgivere og leverandører.


Middelfart Spildevand ønsker at være en aktiv medspiller i udviklingen af den danske vandsektor.


Her kan du se nogle af vores udviklingsprojekter:

 

 

Novagraf A/S