Rotter

Da rotter kan være aktive smittebærere af alvorlige sygdomme, er det vigtigt, at man får dem bekæmpet. Hvis du har rotter, har du derfor også pligt til at indberette det til kommunen: Anmeld rotter

 

Vil du vide mere om rotter kan du på Naturstyrelsens hjemmeside læse om rotter, rottebekæmpelse og ofte stillede spørgsmål.

 

Novagraf A/S