Priser og takster

For at vi i Middelfart Spildevand fortsat kan sikre en stabil vandafledning, kræver det, at vi opmærksomt følger de forandringer, der sker i bl.a. klimaet. Vi må være på forkant med udviklingen, og derfor har vi iværksat omfattende forbedringer og vedligeholdelser af kloakeringen i Middelfart kommune.


En analyse af de langsigtede omkostninger samt investeringsbehov på spildevandsområdet viser også, at det tidligere prisniveau ikke på længere sigt kan opretholde den ønskede kvalitet af vores anlæg og dermed det ønskede serviceniveau.

 

Priser og takster 2021

Priser og takster 2020


Priser og takster historik

Betalingsvedtægt

Vandafledningsbidrag opkræves for alle ejendomme som er tilsluttet spildevandsforsyningens anlæg, og dermed er omfattet af betalingsvedtægten for Middelfart Spildevand i Middelfart Kommune.

Erstatter tidligere vedtægt fra den 1. januar 2015

Vandafledningsbidraget opkræves efter det faktiske vandforbrug, som afregnes pr. m3.

I gældende betalingsvedtægt godkender Byrådet én gang årligt taksten for vandafledningsbidraget for det kommende år.

Spørgsmål til betaling af vandafledningsbidrag rettes til Middelfart Spildevand på telefon 63 44 44 44.

Din regning

Årsopgørelse og 1. aconto bliver sendt ud i marts, 2. aconto i oktober.

Har du spørgsmål til din regning?

Kontakt Middelfart Spildevand på tlf. 73 70 62 00 eller send dit spørgsmål på mail til faktura@middelfartspildevand.dk

På flytteaflæsninger skal du huske at anføre både sælgers og købers cpr. nummer / cvr. nummer.

Hvis du har spørgsmål til din renovation, skal du  kontakte Middelfart Kommune Affald og genbrug på tlf. 88 88 48 50.

Se også her Spørgsmål til din regning

SPAR FAKTURAGEBYRET VED TILMELDING TIL NETS
 

EJER/LEJERAFTALE

Er det en lejer, som er flyttet ind på ejendommen, skal der udfyldes en ejer/lejeraftale. Ejer/lejeraftalen findes her

Aftale med udlejer med minimum 10 lejemål Aftale boligforeninger

 

Opsætning af bimåler: Vejledning

Forbrugerklager pr. 1. oktober 2015

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk  

 


 

 

 

Novagraf A/S