Organisation

Middelfart Spildevand A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, der ejes hundrede procent af Middelfart Kommune. Selskabsstrukturen indbefatter tre selskaber: en holdingstruktur med Middelfart Spildevand Holding A/S som moderselskab og Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S som to datterselskaber.

Selskabsdannelsen af spildevandssektoren er ikke et forsøg på at få Middelfart Spildevand til at tjene penge. Formålet er derimod at effektivisere rensningen af spildevandet, hvorfor et eventuelt økonomisk overskud investeres i teknologi eller anlæg – eller bruges til at sænke taksterne.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf Middelfart Byråd udpeger 4, forbrugerne vælger 2 og medarbejderne vælger 1.

Bestyrelsen står for ansættelsen af en direktør, der varetager den daglige drift af de tre selskaber.

Selskabet har 25 medarbejdere. Den største afdeling er driftsafdelingen, der består af tre teams, som varetager selve driften af rensningsanlæg, kloakker og pumpestationer. Ud over det driftsmæssige har Middelfart Spildevand også et team, der beskæftiger sig med administrative opgaver, planlægning og fremtidige projekter. Alle selskabets medarbejdere er ansat i Middelfart Service A/S, mens materiale og anlæg hører under Middelfart Spildevand A/S.

Se organisationsdiagram

Ansvaret for spildevandet i Middelfart Kommune er ikke ændret med selskabsdannelsen. Det er stadig kommunens opgave at fastsætte krav og føre tilsyn på spildevandsområdet. Kommunen er blot ikke driftsherre på spildevandsområdet længere.

Novagraf A/S