Vandskader kan være forskellige typer

05-04-2018

Problemet kan være kloakvand

Vandet er sort og ildelugtende. Så kan problemet enten være en utæt eller tilstoppet kloak. Kontakt en autoriseret kloakmester med henblik på at få dine kloakrør undersøgt grundigt.

Måske har du problemer med kloakvand i kælderen efter kraftige regnskyl? Så kan det spare dig for meget besvær ved at få installeret en pumpe eller højtvandlukke på afløbet. Løsningen kan også forhindres ved helt at afblænde afløbene i kælderen. Kontakt en autoriseret kloakmester som kan hjælpe dig med en grundig vejledning.

Problemet kan være grundvand og overfladevand

Vandet er klart og rent. Er din kældervæg fugtig, kan det skyldes, at den er utæt, eller at grundvandsstanden er høj. Måske skråner terrænet omkring dit hus forkert, så det ikke kan komme væk fra dit hus. Trænger tagnedløbene til at blive rensede?

Når Middelfart Spildevand sanerer kloakkerne, kan grundejerne opleve et stigende grundvandsspejl. Det skyldes, at de udtjente kloakker var utætte og havde en drænende effekt af jorden. De nye kloakker, som enten er blevet udskiftet eller strømpeforet, er tætte. Derved undgår vi en masse unødig vand på renseanlægget og kan koncentrere os om at rense det beskidte spildevand.

Problemet kan være et tæret vandrør, løbende toilet e.lign.

Har du modtaget en høj regning fra vandværket eller fra Middelfart Spildevand uden at have haft et atypisk vandforbrug, kan problemet skyldes, at der er en lækage på dine vandrør.

Konstaterer du et højt vandforbrug pga. et brud, er det muligt at ansøge om nedsættelse af vandafledningsbidraget. På vores hjemmeside www.middelfartspildevand.dk kan du under ”Selvbetjening” finde ”Retningslinjer for tilbagebetaling af vandafledningsbidrag” og ”Ansøgningsskema”.

Novagraf A/S