Udbud vedrørende tømningsordning

08-04-2013

Til orientering kan oplyses, at Middelfart Spildevand A/S den 08. april 2013 har afsendt bekendtgørelse om følgende begrænsede EU-udbud af tjenesteydelser i henhold til udbudsdirektivet.
 

Den udbudte opgave

Udbudet omfatter tømning af bundfældningstanke i Middelfart Kommune, det septiske slam skal afleveres på et af forsyningen anviste renseanlæg. Det er elektronisk udbud.

 

Fælles oplysninger

Anmodning om deltagelse i tilbudsgivning skal være modtaget senest tirsdag den 9. maj 2013 kl. 12. på https://www.eu-supply.com/envidan.asp.

 

Denne annonce indeholder ikke alle oplysninger. Annonceringens fulde ordlyd kan ses på De Europæiske Fællesskabers udbudsportal ”TED” (http://ted.europa.eu/) eller på https://www.eu-supply.com/envidan.asp

Novagraf A/S