Tidsplan for klimaByen bliver forsinket

02-07-2018

Danmarks smukkeste klimatilpasningsprojekt KlimaByen trækker ud: Siden februar 2018 har Real Dania, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune været i gang med at føre planerne for KlimaByen ud i livet. Desværre kan parterne allerede nu konkludere, at tidsplanen for projektet har været for optimistisk. Projektet bliver forsinket til efter sommerferien i 2019. Hvert delprojekt bliver ca. 2 måneder forsinket.

Siden februar måned har entreprenøren været godt i gang i både Brogade, Gl. Havn, Smedegade og snart Knorregade, som alle udgør to etaper af den del af projektet, som hedder Bykvarteret.

Hele projektet forsinkes i knap et år, men for hvert delprojekt, vil der kun være tale om ca. 2 måneder. Projektleder Pernille Svane forklarer:

  • Den oprindelige tidsplan har simpelthen været for optimistisk. Så både hovedentreprenøren og de enkelte ledningsejere fx til fjernvarme, vand og el har ikke haft tid nok til deres delprojekter. Når de så bliver forsinket lidt hver især, giver det hurtigt en større forsinkelse sammenlagt. Nu laver vi en revideret og mere realistisk tidsplan, så vi kan komme godt i mål, hvilket er i både projektets, ledningsejernes og naboernes interesse. Så på trods af forsinkelsen, håber vi at naboerne i området vil have tålmodighed med os lidt længere end oprindelig planlagt.

Middelfart Fjernvarme, som er én af ledningsejerne på projektet, hilser den nye tidsplan velkommen:

  • Det er vigtigt for alle projektets parter og naboerne, at vi får revideret tidsplanen for det samlede projekt, så den er realistisk. Fra Middelfart Fjernvarme glæder vi os til at blive færdige med vores del af projektet, og vi er rigtig godt på vej. Snart, er ledningerne lagt i Smedegade og så kommer turen til Knorregade. udtaler Jesper Skov fra Middelfart Fjernvarme.

Fakta om KlimaByen:
KlimaByen er et samarbejde mellem Real Dania, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune, der skal omdanne 45.000m2 af Middelfart midtby til Danmarks smukkeste klimatilpasning.

En af fremtidens store samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasningen af vores byer til et ændret klima med mere ekstreme mængder regn. Projekt KlimaByen i Middelfart har som mål at udvikle nye innovative klimatilpasningsløsninger og -projekter gennem byudvikling i området omkring Kongebrovej i Middelfart.

Yderligere information:
KlimaByen informerer om anlægsarbejdet på www.klimabyen.dk, på www.middelfart.dk og på Facebook såvel som andre kanaler, men det er også muligt at tilmelde sig nyheder via vores SMS-service.  Ved at sende KLIMABYEN til 1272 vil du modtage nyheder om vejlukninger, afspærringer og andet nyt fra KlimaByen direkte på din telefon.
 

Kontakt:
Projektleder KlimaByen, Pernille Svane. Tlf.: 8888 4880
Direktør Middelfart Spildevand, Thomas Foged. Tlf.: 6344 4440
 

Novagraf A/S