”The North Sea Guilds 2.0” – et samarbejde på tværs af landegrænser og brancher

06-07-2015Middelfart Spildevand har i samarbejde med partnerbyer i Nordsøregionen netop indsendt en ansøgning om EU støtte på ca. 15 mio. kr. til et nyt INTERREG North Sea udviklingsprojekt ”The North Sea Guilds 2.0”.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Emden i Tyskland, Province of Frieslând i Holland og Abertay University i Skotland.

Projektets fokusområder er ”Climate Change Adaption” og ”Water Technology” med særligt sigte på, hvordan vi tilpasser vores byer til klimaforandringerne samt udvikling af ny teknologi inden for vandområdet - herunder også spildevand.

Med sigte på innovation, vidensindsamling og videndeling på tværs af landegrænser, brancher og uddannelse, er der udpeget indbyrdes forskellige projekter byerne imellem.

Der er tale om et transnationalt udviklingsprojekt, der sigter på at genopfinde de traditionelle europæiske håndværkerlaug og tilpasse disse i en nutidig kontekst. Projektet kobler dermed ny innovation med afdækning af lokal/national latent historisk viden om traditionelle håndværk i relation til vandhåndtering. Disse håndværk er under pres og med samfundets generelle fokus på udvikling af teknologiske løsningsmodeller, er der en reel risiko for, at central viden går tabt.

Projektet vil bygge på strukturen fra de traditionelle håndværkerlaug med mester, lærling og den omrejsende narver. Viden vil blive delt på tværs af landegrænser i små projektrelaterede ”Worksteads,” hvor man et antal gange om året vil mødes og arbejde på en løsning af et konkret projekt.
Projektet vil få deltagelse af personer fra vandbranchen, uddannelsesinstitutioner samt små og mellemstore virksomheder lige fra landskabsarkitekter, entreprenører og andre håndværkere.

Ansøgningen til North Sea Guilds 2.0 projektet bliver nu vurderet i EU. I november 2015 vil vi få meddelelse om, hvorvidt vi er gået videre til 2. ansøgningsrunde, hvilket indebærer indsendelse af en detaljeret og komplet ansøgning til EU.

Hvis projektet går videre til 2. runde i ansøgningsprocessen, vil vi i efteråret 2016 modtage endeligt svar på, om projekt North Sea Guilds 2.0 kan godkendes til at modtage støtte fra EU’s INTERREG North Sea 5B pulje.
 

Novagraf A/S