Sort bundlinje med klimasikring og sociale medier

04-07-2017

 

Kloakmestre og anlægsgartnere skal nytænke deres tilgang til kunderne og grøn vækst, hvis de vil beholde en sort bundlinje. Sådan lyder budskabet fra 10 partnere bag en ny efteruddannelse til ”Klimaentreprenør”, der vil klæde fagfolket på inden for klimatilpasning og sociale medier. Tiltaget vækker begejstring hos brancheorganisationerne.
 

Når det danske vejrlig viser sig fra sin vådeste side, kan det mærkes på private grundejeres efterspørgsel på løsninger. Ekstremregn er et stigende problem for boligejere, og det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger. Markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Samtidig søger flere og flere boligejere information på nettet om klimasikring, skybrudssikring, renovering, energi og valg af entreprenører og håndværkere. Uanset om den viden, boligejerne finder, er reel eller ej, så har information på nettet en stor indvirkning på ens beslutning. Onlineadfærden stiller højere krav til fagfolket om både at være klædt på med den nyeste viden om tekniske muligheder og om at møde boligejerne online, når de skal vejlede om klimasikring. For mange selvstændige entreprenører er synlighed online ikke en selvfølge og det kan være et svært felt at gå ind i, når fagligheden er en anden. Derfor har der fra branchen været et ønske om at sociale medier og mere viden om grønne og tekniske klimaløsninger, der er til at komme til for penge, skal være en del af uddannelsen. Kursisterne vil således stifte bekendtskab med andre løsninger end faskine og rørløsninger. Dette kan f.eks. være regnbede permeable belægninger, grønne tage og regnbeholdere.

 

-”Uddannelsen er lige i øjet, fordi klimatilpasning hos pri­vate grundejere bliver mere og mere aktuelt i takt med mere ekstrem regn. Uddannelsen klæder os solidt på til at komme ud og vejlede grundejere om klimasikring og det er godt tænkt, at få markedsføring via sociale medier med, for det er der vi træffer kunderne, ” siger Thomas Rasmussen, Ronæs entreprenør og anlægsgartner og bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre.

 

Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut er underviser på klimaentreprenør uddannelse udtaler: ”Skybrudssikring og LAR er begge meget vigtige emner i forbindelse med klimatilpasning af bygninger og infrastruktur. Skybrudssikring handler om at sikre bygninger mod vand fra afløbssystemer og i forhold til vand på andre dele af klimaskærmen som fx kældernedgange, lyskasser, indgangspartier og andre kritiske bygningsdele. LAR handler om af aflede regnvand lokalt på den bedst tænkelige måde fx ved nedsivning, transport, magasinering mv.”

Klaus Issing Hansen fra Byggeriet Kvalitetskontrol har kontakt til 2300 kloakmestre er begejstret for samarbejdet på tværs af fagskel og udtaler ”Vi vil gerne være med til at understøtte udbredelsen af konceptet til hele landet”
 

Ekstremregn skal bruges som ressource

 

Boligejerne navigerer i en verden med en masse information om løsninger og tilskud, love og forskellige regler for f.eks. nedsivning af regnvand fra kommune til kommune. Derfor gælder det om at se sig godt for som husejer, så man ikke pludselig står med et oversvømmet hus, men i stedet har styr på, hvor vandet løber hen.

 

Regnvandet er en ressource, som kan anvendes til at få skabt frodige grønne haver, Regnvandet optages af planterne og fordamper på overfladen. Kurt og Jonna fra Egevej i Middelfart er en del af KlimaByen og har med god vejledning etableret regnbed i deres have. ”Planterne optager næsten det hele – vi har kun oplevet overløb 1 gang på et år, så der er bygget en stor sikkerhed ind, siger Jonna Andersen

 

Etablering af grønne klimaløsninger i Klimabyen er en del af Middelfart Kommunens bestræbelser på at få grundejere til at holde regnvand på egen grund, for ikke at skabe problemer med oversvømmelse for grundejere længere nedstrøms i kloaksystemet. Kurt Andersen, Egevej begrunder deres deltagelse således ”Det var helt klart solidariteten med andre grundejere, der gjorde det. Hvis vi kan hjælpe andre, løse en klimaudfordring og vi for en mindre udgift ovenikøbet kan få et fint regnbed, så var der ikke tvivl i vores sind. Vi vendte selv tagrenderne om og endte med kun at betale 4000 kr af egen lomme, oveni de 23.000 kr, som vi fik tilbage i tilslutningsbidrag. Vi har været rigtig glade for den rådgivning, vi har fået i vores proces og kan man uddanne flere entreprenører til at kunne vejlede om klimasikring, så er det en rigtig god ide.”


Uddannelsen henvender sig til selvstændige entreprenører med baggrund som kloakmester, fagansvarlig eller anlægsgartner. Målet med uddannelsen er at de deltagende opnår grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om klimasikring af bygninger og effektiv brug af sociale medier.
 

Om Klimaentreprenør initiativet
10 partnere står bag uddannelsen: CLEAN, BlueKolding, Middelfart Spildevand, IBC, Molio, Faaborg-Midtfyn, Odense, Middelfart, Kolding og Nordfyn kommuner, og bakkes op af samarbejdspartnerne Teknologisk Institut, AMU- Fyn, Smith Innovation, Byggeriet Kvalitetskontrol, Danske Kloakmestre og Learnmark Horsens. Uddannelsen består af 7 moduler, som afvikles i efterår 2017 i trekantsområdet samt i efteråret 2018 i Odense/Midtfynsområdet, som en del af projektet ”Sammen om klimatilpasning” støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

www.grønerhvervsvækst.dk
http://gi.dk/fond-og-udvikling/se-hvad-gi-har-støttet
 

Regnbed hos Jonna og Kurt Andersen, KlimaByen, Egevej, Middelfart
 

Kontakt: Projektchef CLEAN, Lotte Lindgaard Andersen, mobil: 2422 9228
Afdelingschef Kolding Kommune, Merete Valbak, mobil: 30453893
Direktør Middelfart Spildevand, Allan Bruus, mobil: 40284889

Novagraf A/S