Sanering af kloakledninger i KlimaByen

26-02-2018

Arbejdets omfang
Middelfart Spildevand skal foretage tv-inspektion af kloakledningerne i flere gader i KlimaByen og derefter påbegynder en sanering af kloakledningerne. Arbejdet vil primært blive udført som NO-DIG arbejde (opgravningsfri metode). Ved denne metode føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærdning af ”strømpen”, så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S.
 

Middelfart Spildevand har valgt NO-DIG metoden bl.a. for at undgå længere perioder med opgravning i vejarealer. Enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde for at få adgang, men arealerne vil naturligvis blive retableret igen. Arbejdet skal ofte være helt afsluttet, inden endelig retablering kan fortages.
 

Tidsplanen kører i 2 overordnede etape
Hovedledninger: Uge 9-14
I denne periode kan der forekomme kraftige lugtgener
Stikledninger: Uge 14-20
I denne periode burde der ikke forekomme lugtgener, dog kan der være undtagelser
 

Lugtgener
I forbindelse med arbejdet kan der fremkomme en skarp kemisk lugt. Den er ikke sundhedsskadelig i de koncentrationer der kan lugtes, men kan alligevel være til stor gene.
Lugtgener kan mindskes ved at fylde vand i vandlås, samt lufte ud løbende.
Oplever du kraftige lugtgener kan det skyldes en defekt i dit eget kloaksystem.
 

Gener – højtryksspuling / afdækning af afløb i boligen
Gennem hele forløbet foretages højtryksspuling en eller flere gange. De berørte beboere får nærmere information om, hvilke forholdsregler de skal tage, når det bliver aktuelt ved dem.
 

Gener – afspærring, støj og lugt
Arbejdstiden forventes at være mandag – torsdag mellem 7:00 og 24:00, i enkelte perioder i døgndrift. Der forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler, der arbejder med saneringen.
 

Der vil blive udsendt specifik information om, hvilke datoer saneringen forventes udført tæt på ejendommene. Arbejdet vil oftest kun vare få dage pr. gang. Da der i perioden vil være en del tv-, sanerings- og spulebiler i området, kan støj-, lugt-, og trafikgener dog også forekomme på andre tidspunkter end de annoncerede.
 

Undlad venligst at parkere ude på vejen, medens vi arbejder.
Da vores biler fylder en del i gadebilledet kan det give trafikale problemer.

 

Kontakt
Såfremt, at beboerne har behov for at stille spørgsmål til arbejdet, er de velkomne til at kontakte Per Aarsleff’s folk på stedet.
 

Entrepriseleder fra Per Aarsleff: Rasmus Feldborg. Mobil: 4044 2491

 

Novagraf A/S