Pressemeddelelse

24-09-2015

Pressemeddelelse fra Middelfart Spildevand A/S

Middelfart Spildevand A/S, TC Anlæg A/S og Grontmij A/S, onsdag den 23. september 2015
 

”Mere normal trafik i Middelfart midtby fra i morgen”

MIDDELFART - Middelfart Spildevands entreprenør, TC Anlæg, afslutter i denne uge gravearbejderne i Østergade og Jernbanegade i Middelfart, og borgerne kan se frem til en mere normal trafikafvikling i midtbyen.
 

Efter næsten 7 måneders intensiv anlægsarbejde i vejene og omkring det nye centerbyggeri, kun afbrudt af 3 ugers planlagt sommerferie, er Middelfart Spildevand nu klar til at afslutte de første tre etaper af kloaksaneringen i midtbyen.
 

Tidsplanen er overholdt. Dette på trods af, at vi har mødt både miljø- og jordbundsmæssige udfordringer undervejs.
 

Projektet er blevet udvidet med nye kloakker i Jernbanegade. Det har betydet en planlagt forlængelse af færdiggørelsestidspunktet fra oprindeligt uge 34 til uge 39.
 

”Vi vil gerne takke naboer, beboere, erhvervsdrivende og handlende i området for deres forståelse og hjælpsomhed i forbindelse med det omfattende anlægsarbejde”, udtaler Peter Pedersen, projektleder Middelfart Spildevand.
 

Middelfart Spildevand arbejder nu med de sidste to etaper af den planlagte kloaksanering. Projektet omfatter etablering af en ny regnvandsledning over Kulgrunden og videre ud i Lillebælt via en ny anlagt mole.
 

Vi forventer, at regnvandsledningen har forbindelse ud til Lillebælt inden jul i år, og at vi dermed kan sætte det nye kloaksystem i drift. Det nye kloaksystem er fremtidssikret med henblik på at kunne håndtere de kraftige regnhændelser, som vi forventer vil komme i fremtiden. Desuden er systemet forberedt på at kunne håndtere mere vand fra flere områder i midtbyen.
 

Kontaktinformation:

Middelfart Spildevand A/S, Peter Pedersen, pp@middelfartspildevand.dk, tlf. 63 44 44 48

Grontmij A/S, Torben A. Jensen, taj@grontmij.dk, tlf. 82 28 15 45

Novagraf A/S