Pressemeddelelse-Projekt"dit Regnvand" i Middelfart Kommune

22-08-2013

Invitation til første spadestik for igangsætning af projektet ”ditRegnvand” i Middelfart Kommune.
 

KLIMA: Når Middelfart Kommunes borgmester Steen Dahlstrøm på mandag den 26. august i forbindelse med projektet ”ditRegnvand” sætter spaden i jorden i en af projekthaverne, er det samtidig startskuddet på arbejdet i kommunen med nye måder for håndtering af regnvand. 

Projektet ”ditRegnvand” er et samarbejdsprojekt mellem Haveselskabet, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune, der har til formål at indhente erfaringer for håndtering af regnvand.

 

Som borgmester i en grøn vækstkommune, så glæder Steen Dahlstrøm sig over, at netop Middelfart Kommune er valgt som vært for projektet ”ditRegnvand”. Projektet er igangsat af Haveselskabet med midler fra Villumfonden.
 

- Det er med stor fornøjelse, at jeg giver startskuddet til etablering af demonstrationshaverne. Projekter har fokus på at imødegå de stigende udfordringer, vi får med håndtering af regnvand i Middelfart. Det er en opgave, der skal løses i fællesskab mellem borgere, kommunen og Middelfart Spildevand, siger borgmester Steen Dahlstrøm.
 

Første spadestik bliver i haven hos en af de haveejere, der deltager i projektet. ”ditRegnvand-projektet” har fået syv demonstrationshaver med ind under projektet.
 

- Vi håber, at haverne vil udvikle sig til at være de gode eksempler, som andre vil følge. Håndtering af regnvand lokalt er et godt og billigt alternativ til at grave store betonrør ned. Projektet skal ses som et vigtigt bidrag i en større sammenhæng – nemlig den igangværende proces med klimatilpasning af hele bydelen. Det projekt, der er blevet døbt ”Danmarks Smukkeste Klimatilpasning, fortæller Middelfart Spildevands direktør Allan Bruus.
 

Som en del af projektet bliver der udskrevet en arkitektkonkurrence i løbet af det kommende år, hvor hovedformålet er at kombinere byudvikling og klimatilpasning.
 

Projektet er det første af sin art, hvor private haveejere går sammen med andre spillere om løsninger, der skal håndtere flere og voldsommere skybrud og med fokus på den ressource som regnvandet også er.
 

- I Haveselskabet er vi meget glade for det gode samarbejde med Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og ikke mindst haveejerne i området. Vi glæder os til etableringen af demonstrationshaverne, som er kulminationen på en rejse der startede med kortlægning af regnvandets veje i området, siger Dan Gabriel Jensen, projektleder i Haveselskabet.
 

Demonstrationshaverne skal vise, at der er gode løsninger til alle haveejere.
 

- I resten af landet, og sågar også udenfor landets grænser kikker man mod Middelfart for at finde fremtidens løsninger på udfordringerne med regnvand, fortæller Dan Gabriel Jensen.
 

Pressen er velkommen

Til arrangementet er de deltagende haveejere i projektet inviteret samt de øvrige beboere i området Egevej, Langedam og A.C. Hansens Alle.

Første spadestik tages i haven på ejendomme Egevej 12, 5500 Middelfart, mandag den 26. august kl. 16.30.
 

Yderligere information:

Borgmester Steen Dahlstrøm. Tlf.: 88 88 50 09/40 15 18 58

Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen tlf. 88 88 48 00

Middelfart Spildevand direktør Allan Bruus tlf. 63 44 44 40

Haveselskabet projektleder Dan Gabriel Jensen tlf. 60 63 80 03

Novagraf A/S