Pressemeddelelse

25-06-2018

 

Middelfart Renseanlæg kører igen normalt efter indløb af diesel/fyringsolie torsdag eftermiddag

Omkring kl. 13 torsdag eftermiddag d. 21.6.2018 gik alarmen på Middelfart Renseanlæg. Det viste sig at være diesel/fyringsolie, fra en ukendt kilde, der var løbet ind i anlægget. Lørdag kørte anlægget igen normalt.

Indløb af olie til et renseanlæg har den konsekvens, at de biologiske processer, der er i anlægget, og som sørger for rensning af vandet, dør.

I den givne situation var det akutte valg derfor kortvarig udledning af olie eller urenset vand til Lillebælt.

Efter samråd med Beredskabet blev olien ”indhegnet” på Middelfart Renseanlæg ved hjælp af flydespærrer. Konsekvensen heraf blev uundgåeligt, at kvælstof-mængden i spildevandet stort set ikke blev renset gennem anlægget, og blev ledt ud i Lillebælt.

I forhold til recipienten (Lillebælt) var udledningen meget begrænset. Udløbet fra renseanlægget ligger langt fra land, hvor strømmen er stærk, derfor vurderes udledningen ikke have haft menneskelige risici ved badestrande og lignende.

Direktør i Middelfart Spildevand, Thomas Foged, forklarer: 

”- Vi kan desværre ikke gardere os imod, hvis virksomheder eller private udleder olie til kloakken. Det kan selvfølgelig skyldes uvidenhed eller et uheld. Heldigvis, handlede vores folk hurtigt, da alarmen gik, så anlægget kørte igen lørdag. Nu vil vi gerne i dialog med nogen, der ved noget om kilden til olien, så vi kan få opklaret årsagen til hændelsen.”

Renseanlæg igen i funktion efter hurtig indsats 

Siden torsdag eftermiddag er der arbejdet på højtryk for at genetablere den naturlige renseproces på Middelfart Renseanlæg. Der er blandt andet kørt slam ind fra Ejby Renseanlæg, for at genskabe den naturlige bakterieflora hurtigst muligt.

Lørdag eftermiddag d. 23.6. er udledningsværdierne igen normale på Middelfart Renseanlæg.

Middelfart Spildevand har haft løbende kontakt med tilsynsmyndighederne (Middelfart Kommune og Miljø- og Fødevarestyrelsen). I tilsynsrapporten fra Miljø- og Fødevarestyrelsen fra fredag d. 22.6 står der at: ”Det er Miljøstyrelsens umiddelbare vurdering, at Middelfart Forsyning har gjort hvad man kunne i situationen.”

 

Ukendt kilde til forureningen

Hverken myndighederne eller Middelfart Spildevand har modtaget anmeldelse omkring udslip af diesel/fyringsolie til kloakken. Der er taget prøver af olien som er sendt til analyse, og der er derudover indikationer på, at udslippet geografisk kommer fra Middelfart by.

Såvel myndigheder som Middelfart Spildevand er meget interesserede i henvendelser, som kan medvirke til at finde årsagen til olieudslippet.

For yderligere information, kontakt:

Thomas Foged (direktør Middelfart Spildevand): 5090 2043

Claes Barlebo (driftschef Middelfart Spildevand): 2016 9037

Novagraf A/S