Plant et Træ i Aktivitetsskoven

01-11-2018

Plant et Træ og KlimaByen i Middelfart inviterer til plantningsevent

 

Plant et Træ og KlimaByen i Middelfart planter tirsdag den 13. november kl. 13, træer i Aktivitetsskoven. Træerne er del af klimatilpasningen af træningsbanen ved stadion, der fremover rummer både nye vandafledningsveje og vådområder, nyt, spændende aktivitetsområde for alle aldre samt undervisnings-skov.


Aktivitetsskoven er et rekreativt aktivitets- og klimatilpasningsområde, der er del af KlimaByen i Middelfart. Området er blevet til i et bredt samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, virksomhederne Kompan og Fiberline samt områdets fremtidige brugere, som Vestre Skole.


Gennem samarbejde med Plant et Træ, har virksomheder og private haft mulighed for at købe deres eget træ i Aktivitetsskoven og således både støtte op om KlimaByen i Middelfart og Plant et Træ. Udover at sætte fokus på klimaudfordringer, skal træplantningen medvirke til et øget kendskab til træerne og skabe større forståelse for træernes vil-kår og vækst gennem læring og kærlighed til naturen.


Aktivitetsskoven bliver et samlingssted, der forener mennesker, læring, leg og en lang række forskellige aktivitetsmuligheder. Træer og buske vil udgøre en undervisningsskov, der viser de typiske danske træsorter og kan indgå som et element i skolernes natur- og teknik undervisning.


Træerne plantes med hjælp fra børn fra Vestre Skole og den lokale børnehave, Børnehuset Nysgerrium, der alle er fremtidige brugere af Aktivitetsskoven. Begivenheden finder sted tirsdag den 13. novem-ber, kl. 13-14.30, hvor KlimaByen i Middelfart inviterer alle interes-serede til en festlig træplantning.

 

Plant et Træ er en almennyttig organisation, der netop i år igennem 30 år har haft H.K.H. Kronprinsen som protektor. Organisationen har siden 1988 plantet over 1.500.000 træer i Danmark: enkelttræer, frugtplantager ved børneinstitu-tioner, undervisningsskove, alléer, mindetræer i Danmarkslunde samt læ- og Skyggetræer m.v. At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden, og en hjælp til et bedre miljø og klima, da træer lever af CO2 og producerer ilt.

 

Fakta: KlimaByen realiseres i perioden juli 2013 - ultimo 2018 af Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune i partnerskab med Realdania. Aktivitets-skoven realiseres i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden. Rådgiverteamet består af GHB Landskabsarkitekter og ADEPT, som vandt KlimaByens arkitekt-konkurrence, den tekniske rådgiver Orbicon og den strategiske bygherrerådgi-ver COWI.

 

For yderligere information kontakt:
Projektleder for KlimaByen, Pernille Svane, tlf. 88 88 48 80
Informationschef for Plant et Træ, Jens Døssing, tlf. 31 47 40 02

 

Novagraf A/S