Optimering af indløbet på Middelfart Renseanlæg

14-07-2020

 

I sidste halvår af 2019 blev det besluttet at starte en gennemgribende renovering, ombygning samt optimering af hele indløbet på Middelfart Renseanlæg, hvilket indebærer,

  •  Indløbsdelen med tilhørende finriste, samt transportsnegle
  • Hele sand og fedtfang med nye kørebroer og en bedre opdeling af sandfanget
  • Containerrummet med ristegodsvasker, ristegodspresse og nye containere 
     

Det eksisterende indløb på Middelfart Renseanlæg er fra 1982 og en renovering var tiltrængt efter mange års slid. Arbejdsmiljøet trængte deslige til en opgradering i alle bygninger. 
 

I projektet med renovering indgår 2 stk. nye riste i indløbet til renseanlægget. Ristene er første rensetrin på renseanlægget som tager større partikler fra, som vatpinde, papir, m/m fra (ristegods).
De gamle riste havde en spalteafstand på 6 mm, så enkelte partikler kunne passere og fortsætte ind på renseanlægget. Der var deslige en del vedligehold af de gamle riste.
 

I november 2019 blev de 2 nye riste monteret. De nye riste har en spalteafstand på kun 3 mm, hvilket gør at processerne på renseanlægget ikke længere modtager større partikler ristegods.

Middelfart Spildevand opnår derved en langt højere effektivtet af ristene, op til 65% mere bliver nu sorteret fra i ristene.
 
Sand og fedtfanget på Middelfart Renseanlæg var heller ikke tidssvarende.
Sandfanget var ikke optimalt og havde problemer med tilbageholdelse af sand der fortsatte ind i de andre processer på anlægget, der derved skulle tømmes for vand så sandet kunne graves op og bortskaffes.
På bunden af sandfanget lå 3 stk. transportsnegle til det sand der skulle bortskaffes fra sandfanget, disse transportsnegle voldte en del problemer så sand og fedtfang skulle tømmes for vand 4-5 gange pr. år -med store driftsudgifter til følge. 1 tømning af sandfanget beløber sig til
ca. 100.000, - kr. pr. gang.
Når sandfanget skulle tømmes for vand og sand (manuelt) gav det samtidig en del lugtgener fra anlægget.
 

Containerrummet på Middelfart Renseanlæg hvor ristegodsvasker, ristegodspresse, sandvasker samt containere til sand og ristegods er anbragt, har også fået en gennemgribende renovering med nyt betongulv samt nye maskiner.
Der er i denne renoveringen også indtænkt et forbedret arbejdsmiljø, da der før i tiden var meget trangt med plads er maskinerne nu flyttet rundt  så ved vedligehold er det til at komme rundt mellem de forskellige maskiner.
 

I alle de renoverede bygninger samt maskiner er der nu tilsluttet udsugning gennem et biofiter så luften renses for evt. lugtgener.

 

Novagraf A/S