Næste acontoopkrævning

07-09-2016

Aconto opkrævning for perioden 01.07.2016 - 31.12.2016 for udsendes i september 2016.
 

Betalingsfristen er den 3. oktober 2016.
 

Har du tilmeldt Nets (betalingsservice), vil opkrævning fremgå af din oversigt.

Har du tilmeldt eBoks, vil opkrævningen blive sendt dertil.

Har du hverken Nets eller eBoks tilmeldt, vil opkrævningen blive udsendt pr. post. (Der opkræves et gebyr på kr. 50,00).
 

Det er nu også muligt for virksomheder, at tilmelde til eBoks.
 

Modtager du en regning på et hus, som du har solgt - kan det skyldes, at meddelelse om handel ikke er sendt til Middelfart Spildevand.

Kontakt Middelfart Spildevand på mail: middelfartspildevand@kmd.dk med oplysninger om følgende:

  • Dato for handel
  • Købernes navne og cpr/cvr nummer
  • Aflæsningstal af vandmåleren

Der vil efterfølgende blive udarbejdet flytteafregning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Middelfart Spildevand på tlf. 44601685.

Novagraf A/S