Middelfart Kommune hjemtager rottebekæmpelse

18-12-2018

Den 1. januar 2019 overtager kommunens egne folk bekæmpelsen af rotter.

Fremadrettet vil kommunens entreprenørafdeling i samarbejde med Middelfart Spildevandsselskab A/S stå for
bekæmpelsen af rotter i Middelfart Kommune. Tidligere har det været et privat firma der har stået for bekæmpelsen,
men pr. 1. januar 2019 vil du møde et nyt rotteteam. Som du kan se på billedet her.
 

Fra venstre er det Benjamin Laurberg, Claus Elmelund, Peter Højlund og Flemming Øhrnstedt.
 

Benjamin og Flemming vil du primært møde i den daglige bekæmpelse, hvorimod Claus og Peter hovedsagelig vil
tage sig af de tilsynspligtige adresser der køres fra 1. oktober til 28. februar.