Kloakken kan ikke følge med

04-03-2020

 

Sommerhusområderne ved Vejlby Fed, Båring og Varbjerg/Bro Strand er kun kloakerede for spildevand.

Det betyder, at den offentlige kloak kun er beregnet til at aflede spildevandet fra ejendommene. Hverken regn- eller overfladevand må tilføres kloakken.

Da vi over en længere periode har haft ekstremt meget nedbør, er grundvandsspejlet nu så højt, at det mange steder står lige under terræn og har fyldt lavninger med vand.

Det kan være fristende at løfte dækslerne til den offentlige kloak og aflede regn- og overfladevandet hertil. Dette er dog meget uheldigt, da det får den følge, at kloakkerne fyldes helt op og endda kan løfte dækslerne, så der strømmer spildevand ud på terrænet. Desuden giver det store problemer for beboerne i sommerhusene, da de ikke kan komme af med deres spildevand.

Vi har ligeledes mistanke til, at mange kloakker og dæksler inde på ejendommene ikke er 100 % tætte. Og da de typisk er gravet ned under terræn, vil de fungere som dræn for grundvandet. Altså med den følge, at grundvandet havner i kloakken.

Vores pumper er overvågede, og de sladrer om at det rent faktisk sker, desværre!

 

Novagraf A/S