Kloakarbejder i Nørre Aaby

11-10-2018

Kære kunde
 

I forbindelse med kloaksanering af Nørre Aaby, vil der i den kommende tid foretages kloakarbejder på følgende veje og vænger:

  • Kagbanken
  • Kirkebakken
  • Tingløkken
  • Kagvænget
  • Spejdervænget

Anlægsperioden er berammet fra den 5. november 2018 til den 22. februar 2019, hvor det er vores håb, at arbejderne er udført og afleveret. Tidsplanen kan dog variere afhængigt af vejret.
 

Arbejdet omfatter i hovedtræk en renovering af den eksisterende kloak og etablering af et nyt vejafvandingssystem.
 

Arbejderne medfører ikke betalinger for Jer som beboere/lodsejere, men De vil i anlægsperioden kunne opleve gener i forbindelse med reducerede adgangsforhold.  Årsagen til dette er, at vejene skal graves op i hele deres bredde og at entreprenøren skal have mulighed for på sikker og forsvarlig vis, at udføre sine arbejder.
Det kan oplyses, at entreprenøren har forpligtet sig til at varsko den enkelte lodsejer senest 3 dage før, hvis lodsejeren er hindret tilkørsel til sin ejendom.
 

Kontaktperson for Middelfart Spildevand vedrørende arbejdets planlægning, udførelse og generelle forhold er projektleder Brian Rosenkilde ved ingeniørfirmaet Sweco, mobil 53 72 11 09, e-mail brian.rosenkilde@sweco.dk.
 

De er naturligvis, på alle tidspunkter, velkommen til at tage kontakt til entreprenøren, når denne er i området.
 

Med venlig hilsen, Brian Rosenkilde, Sweco.

 

Novagraf A/S