Kloakarbejde i Østergade

01-07-2015

Frem til og med uge 28 etableres hovedkloakken i Østergade næsten op til krydset Østergade / Jernbanegade. Derudover etableres alle stikledninger og strækningen asfalteres.
 

I ugerne 29, 30 og 31 er kloakarbejdet indstillet på grund af ferie og der vil være fri passage for både biler, cykler og gående.
 

I uge 32 genoptages kloakarbejdet i krydset Østergade / Jernbanegade og fortsætter op af Jernbanegade og afsluttes ud for Jernbanegade 2 B i uge 39.
 

Fra uge 39 fortsætter kloakarbejdet på kulgrunden og forventes afsluttet inden udgangen af 2015

Novagraf A/S