Forbrugsopkrævning fra 1. januar 2013

13-12-2012

Fra 1. januar 2013 varetager KMD forbrugsopkrævningen FAS. Flytteaflæsninger fremsendes fremover til adressenmiddelfartspildevand@kmd.dk , Tlf 44 60 16 85

HUSK, at anføre sælgers og købers cpr. nummer/cvr.nummer.

Henvendelse om din opkrævning:

  • Vandafledningsbidrag, spildevandsafgift og tømningsordning, ring til KMD på tlf. 44 60 16 85
  • Renovation, ring til Middelfart Kommune på tlf. 88 88 55 00
Novagraf A/S