Ekspropriation til Spildevandskloakering af Varbjerg og Bro Strand

19-06-2013

Byrådet i Middelfart Kommune har den 3. juni 2013 besluttet, at nødvendige rettigheder for det etablerede ledningsanlæg og pumpestationer til ”Spildevandskloakering af Varbjerg og Bro Strand” erhverves ved ekspropriation. Ekspropriationen omfatter arealer ved Bakkevej i Brenderup, som Middelfart Spildevand A/S har inddraget for udførelsen af spildevandskloakeringen.

Ekspropriationen udføres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22/12/2006 med senere ændringer, kapitel 8, Ekspropriation m.v.).

Ekspropriationen gennemføres jf. § 60 i Miljøbeskyttelsesloven ved anvendelse af bestemmelserne i Lov om offentlige Veje (Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19/08/1999 med senere ændringer) ved afholdelse af åstedsforretning.

Følgende matr. nr. berøres af ekspropriationen ved Bakkevej:

  • 1s, Varbjerg, Brenderup, Middelfart Kommune, Region Syddanmark.

Der afholdes åstedsforretning onsdag den 10. juli 2013 for gennemførelse af ekspropriationen.

Berørte lodsejere får eller har fået særskilt brev om åstedsforretningen.

Ekspropriationsplan og varslingsbrev er fremlagt til eftersyn i perioden 11. juni 2013 til den 10. juli 2013 hos Middelfart Kommune, Trafik og vej, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby.

Novagraf A/S